Pytel, M. (2020). Uwagi nad przekazem dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 121-136. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.7