Hundert, Z. (2020). Mechanizm wyboru deputatów z województwa mazowieckiego do Trybunału Koronnego w 1688 r. Przyczynek do badań układów klientalnych na Mazowszu w dobie panowania Jana III. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 159-172. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.9