Mielnik, H. (2020). Prawo sprawdzenia prawomocnych orzeczeń sądów polskich (nieniemieckich) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego w Radomiu. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 211–240. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.12