Zakrzewski, A. (2020). O niezbędności warsztatu historycznego. Na marginesie pracy Jana Majchrowskiego Wojewoda w dawnej Polsce. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 350-359. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.19