Głuszak, M. (2020). V Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego na temat „Polska adwokatura i notariat – historia i współczesność”, Łódź, 2 grudnia 2019 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 386. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/24124