Zakrzewski, A. (2021). Rosyjski rękopis III Statutu litewskiego ze zbiorów Biblioteki m.st. Warszawy. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 41-46. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.2