Krasowski, K. (2021). Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 143-171. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.8