Lityński, A. (2021). Stanisław Grodziski (1929–2020). Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 291-296. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/26176