Tyborowski, W. (2021). Starobabilońskie prawo sądowe w świetle listów z epoki. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 11–36. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.1