Pytel, M. (2021). Falsyfikat dokumentu rzekomo z 1150 r. i jego transumpt z 1251 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 129-144. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.6