Zabłocka, M. (2021). Witold Wołodkiewicz (1929–2021). Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 445–450. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/28757