Siemaszko, K. (2021). „Każdy z nas ma w życiu własnem dziedzinę umiłowań i ukochań namiętnych…” Zygmunt Jundziłł (1880–1953) – senator – adwokat – zastępca profesora – emigrant. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 131–140. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.6