Szczygieł, T. (2021). Dolus eventualis jako remedium na braki legislacyjne ustawodawstwa karnego Polski Ludowej 1944–1969 – analiza prawna. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 141-157. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.7