Obara, A. (2021). Organizacja prokuratury powszechnej według ustawy z 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 241–252. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.12