Lityński, A. (2021). Białoruś przed Łukaszenką. Uwagi historyka prawa o prawie karnym. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 253-269. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.13