Zmierczak, M. (2021). Jerzy W. Ochmański, Teoria sytuacjonizmu w zastosowaniu. Prusy i Rzesza przed Trybunałem Państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Prawo nr 244, Poznań 2020, ss. 379. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 283–286. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/30732