Dzikowski, A. (2022). En France la police n’y est pas si exacte que parmy les Romains. – odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ukryte wady fizyczne zwierząt w prawie francuskim do końca XIX wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 74(1), 53-100. https://doi.org/10.14746/cph.2022.1.4