Snarski, T. (2023). Czesław Miłosz. Prawnik, który wiersze pisał. Kilka uwag między historią, literaturą i filozofią prawa. Czasopismo Prawno-Historyczne, 75(2), 265–283. https://doi.org/10.14746/cph.2023.2.14