Jaworska-Biskup, K., & Jońca, M. (2023). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Leon hr. Piniński i jego pasje”, Szczecin, 5 maja 2023 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 75(2), 307–308. https://doi.org/10.14746/cph.2023.2.17