Grodziski, S. (2015). Refleksje o nauce historii prawa, jej „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” i jego Redaktorze. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 11-20. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.01