Pomianowski, P. Z. (2015). Funkcjonowanie francuskiego modelu rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 95-106. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.06