Szafrański, W. (2015). Nauczanie prawa w Poznaniu w czasach stanisławowskich. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 259-284. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.14