Czarnecka, A. (2015). Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 335–344. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.18