Olszewski, H. (2015). Izabela Lewandowska-Malec, Demokracje polskie. Tradycje – współczesność – oczekiwania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 424. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 391-394. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.21