Kuryłowicz, M. (2015). Maria Zabłocka, Romanistyka polska w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, Liber, Warszawa 2013, ss. 209. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 403–407. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.27