Szpoper, D., DÄ…browski, P., & Tarkowski, M. (2015). List do Redakcji. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 419-420. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.29