Machaj, D. (2014). Sądownictwo rektorów krakowskich w XVI wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 41–76. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.01