Bieda, J., & Wiśniewska-Jóźwiak, D. (2014). Zasady dziedziczenia ustawowego na ziemiach Królestwa Polskiego po 1826 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 105–121. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.04