Materniak - Pawłowska, M. (2014). Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 121-148. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.05