Szpoper, D. (2014). Reforma samorządowa w Królestwie Polskim w latach 1861 - 1862. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 149–182. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.06