Madeja, A. (2014). Suwerenność państwa w koncepcji integracyjnej Roberta Schumana. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 205 - 225. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.08