Tarnowska, A. (2018). Pruskie sądy administracyjne gwarantem praw podmiotowych? Organizacja sądów i praktyka orzecznicza Najwyższego Sądu Administracyjnego (OVG) a prawa polskiej mniejszości narodowej (1875-1914). Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 61-68. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.04