Kitowski, P. (2018). Wokół przygotowań do wydania „Praktyki Kryminalnej to jest wzoru rozważnego y porządnego spraw kryminalnych sądzenia” Jakuba Czechowicza w 1746/1747 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 87-96. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.05