Polechow, S. (2014). Przywileje dzielnicowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywy badań. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 45-66. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.03