Derek, M. (2018). Indywidualizm czy socjologizm? Zasada swobody umów w projektach polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 roku na tle porównawczym. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 169–192. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.11