Moszyńska, A. (2018). Dwie dekady prawa rodzinnego. Uwagi w związku z monografią Piotra Fiedorczyka Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, ss. 811. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 237–320. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.16