Olszewski, H. (2018). PROFESOR ANDRZEJ AJNENKIEL (1931-2015). Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 361-364. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.28