Fastyn, A. (2014). Przeszkoda katolicyzmu (impedimentum catholicismi) w prawie wojewodztw południowych II Rzeczypospolitej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 133–151. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.06