Szymaniec, P. (2014). Fryderyk Skarbek o konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku i o statucie organicznym z roku 1832. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 283–302. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.13