Krzymkowski, M. (2018). Robert Jastrzębski, Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza – działalność – współczesność, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 286. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 359-360. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.27