Ludwin, F. (2014). Filozofia prawa Antoniego Peretiatkowicza. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 347-368. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.17