Olszewski, H. (2014). Zdzisław Pentek, Teodor Tyc (1896-1927). Biografi a, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej PTPN, t. 69, Poznań 2013, ss. 155 + dysk CD z ilustracjami. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 411–414. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.24