Krasowski, K. (2014). Profesor Jerzy Walachowicz (1932-2014). Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 415-419. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.25