Benincasa, Z., Chmiel, A., Urbańczyk, M., Zmierczak, M., Pomianowski, P., Ławnikowicz, G., Zakrzewski, A., & Chłopecki, T. (2014). Kronika. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 421–437. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.26