Klimaszewska, A. (2017). Z dziejów francuskiego prawa cywilnego. „Rozporządzenia” pierwszego prezydenta Parlamentu paryskiego Guillaume’a de Lamoignona. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 11–28. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.02