Pomianowski, P. Z. (2017). "Liczba rozwodów orzeczonych na ziemiach polskich na podstawie Kodeksu Napoleona". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 51–68. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.04