Wolnicki, P. (1). "Procedura wyboru rady municypalnej w Królestwie Polskim (1830-1831)". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 69-85. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.05