Mażewski, L. (1). "Aleksander Wielopolski a ukaz z 8 czerwca 1862 r. o atrybucjach namiestnika i zakresie władzy cywilnej w Królestwie Polskim". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 87-103. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.06