Marciniak, K. A. (1). "Proces sądowy jako theatrum w świetle dzieł Bartłomieja Groickiego". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 149-177. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.09