Maciejewski, M. (2017). O współczesnych badaniach krakowskich nad włoskim faszyzmem. Rozważania wokół prac Małgorzaty Kiwior-Filo i Joanny Sondel-Cedarmas. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 243–264. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.13